Buku : Wanita Aceh sebagai Negarawan & Panglima Perang

Wanita Aceh sebagai Negarawan dan Panglima Perang
Wanita Aceh sebagai Negarawan dan Panglima Perang
Wanita Aceh sebagai Negarawan dan Panglima Perang
Wanita Aceh sebagai Negarawan dan Panglima Perang

Judul Buku : Wanita Aceh sebagai Negarawan dan Panglima Perang
Editor : A. Hasjmy
Penerbit : Bulan Bintang, Jakarta
Tebal Halaman : 104 hlm
Tahun Terbit : 1996
ISBN : 979-418-246-x

Sinopsis : Masa pemerintahan wanita ini (Ratu Tajul Alam Safiatuddin) 34 tahun lamanya, satu masa yang cukup lama, terutama bagi seorang wanita. Pada zaman dan dalam keadaan sebagi yang dihadapi Tajul Alam itu penuh dengan tipu daya (intrik) asing, penuh dengan bahaya pengkhianatan dari tokoh- tokoh yang ingin merebut kursi, maka masa 34 tahun itu adalah masa yang terlalu jauh yang tidak akan dapat dilampaui dengan selamat tanpa kebijaksanaan dan keluarbiasaan yang dimiliki dalam kepribadian tokoh wanita Tajul Alam Safiatuddin….

Sebagai seorang wanita, prestasi yang telah dicapainya sebagai Ratu adalah cukup besar…tidaklah terdengar peranan seorang raja perempuan yang demikian mengagumkan seperti Tajul Alam ini.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.